HOLIDAY OF HOMETOWN

AJOBYAJO FINK LABEL - 18HO - HOLIDAY OF HOMETOWN

DIRECT : AJO STUDIO
PHOTO : Xione Qin
MODEL : Yi Seungyeon, Kim Shinhye, Surl Inhu, Jo Gayoung, Park Chulhee, Kim Gyutak, Lee Dozin, Hwang Yeaji
DESIGNER : Jo Gayoung / Yoo Myunghwan / Yi Seungyeon / Kim Shinhye
GRAPHIC DESIGNER : Yoon Gyeom

 
 
AJO