SEOUL KIDS

SEOUL KIDS

Creative Director : AJO Studio (Sehyung Kim, Inseup Hwang)

Photographer : Xione Qin

Graphic Design : Hyunjoo Son

Assistant : Daehan Kim, Eunjung Lim, Heewon Yun, Shinhye Kim

Model : Aram Lee / Chanyong Jung / Cokebath / Dan Choi / Daro Yoon / Dajung Jun / Dongwook Lee / Dongyoung Kim / Eco Yard / Gayoung Cho / Gyuchan Lee / Gyutak Kim / Hangyu Oh / Hoyeon Wang / Hyemi You / Jinsung jang / Jungnam Lee / Kangsoo Kim / Lafic / Minho Kim / Seungho Chun / Seunggi Min / Shrimp Chung / Soomin Yim / Soyeon Kim / Sojung Chae / Sunghyuck Lee / Yongbae Kim / Yuri Cho

 
 
AJO